Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων

Τι συμβαίνει όμως όταν ζει κάποιος με έναν άνθρωπο που η λέξη κάμπινγκ του προκαλεί δυσφορία; Εμπειρία κάμπινγκ στο Πήλιο!